Het Boek

1 Petrus 1:21 Het Boek (HTB)

Daarom vertrouwen wij op God, die Christus uit de dood heeft laten opstaan en Hem grote macht en majesteit heeft gegeven. Ons geloof en onze hoop zijn op God gevestigd.

1 Petrus 1

1 Petrus 1:20-25