Het Boek

1 Koningen 4:3 Het Boek (HTB)

Elihoref en Ahia, zonen van Sisa, waren secretarissen; Josafat, de zoon van Ahilud, was kanselier;

1 Koningen 4

1 Koningen 4:2-21