Het Boek

1 Koningen 12:25 Het Boek (HTB)

Jerobeam bouwde in de heuvels van Efraïm de stad Sichem uit, versterkte haar en maakte haar tot zijn hoofdstad. Later deed hij hetzelfde met Penuël.

1 Koningen 12

1 Koningen 12:16-17-32-33