Het Boek

1 Koningen 1:7 Het Boek (HTB)

Hij nam generaal Joab en de priester Abjathar in vertrouwen en zij beloofden hem te helpen koning te worden.

1 Koningen 1

1 Koningen 1:1-15