BasisBijbel

Zefanja 1:1 BasisBijbel (BB)

Dit is wat de Heer zei tegen Zefanja, de zoon van Kusi, die een zoon was van Gedalja, die een zoon was van Amarja, die een zoon was van Hizkia . In die tijd was Josia, de zoon van Amon, koning van Juda.

Zefanja 1

Zefanja 1:1-7