BasisBijbel

Romeinen 8:29 BasisBijbel (BB)

Want God wist van tevoren al welke mensen van Hem zouden gaan houden. En van tevoren had God al de bedoeling dat die mensen op zijn Zoon zouden gaan lijken. Zo zou Jezus de eerste Zoon zijn die [ uit God ] werd geboren. Daarna zou hij nog heel veel broeders en zusters krijgen.

Romeinen 8

Romeinen 8:25-36