BasisBijbel

Obadja 1:2 BasisBijbel (BB)

[ De Heer zegt: ] "Let op, [ Edom, ] Ik maak een klein volk van jou. Iedereen zal je minachten.

Obadja 1

Obadja 1:1-10