BasisBijbel

Numeri 31:31 BasisBijbel (BB)

Mozes en Eleazar deden wat de Heer gezegd had.

Numeri 31

Numeri 31:30-39