BasisBijbel

Nehemia 1:4 BasisBijbel (BB)

Toen ik dat hoorde, ging ik bedroefd op de grond zitten en huilde. Dagenlang was ik diep bedroefd. Ik at niets en bad tot de God van de hemel.

Nehemia 1

Nehemia 1:2-11