BasisBijbel

Nahum 1:4 BasisBijbel (BB)

Als Hij het wil, valt de zee droog. Hij laat de rivieren opdrogen. De graslanden van Basan, de bomen op de Karmel en de bossen op de Libanon verdorren.

Nahum 1

Nahum 1:1-13