BasisBijbel

Matteüs 25:32 BasisBijbel (BB)

Alle volken zullen vóór Hem worden gebracht. En Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen scheidt van de bokken.

Matteüs 25

Matteüs 25:31-38