BasisBijbel

Matteüs 5:1 BasisBijbel (BB)

Toen Jezus de grote groep mensen zag, klom Hij de berg op. Daar ging Hij zitten. Zijn leerlingen waren Hem gevolgd.

Matteüs 5

Matteüs 5:1-4