BasisBijbel

Matteüs 22:25 BasisBijbel (BB)

Nu waren er bij ons zeven broers. De eerste trouwde en stierf, zonder dat hij kinderen had gekregen. Daarom trouwde zijn broer met de vrouw.

Matteüs 22

Matteüs 22:22-33