BasisBijbel

Matteüs 17:2 BasisBijbel (BB)

En ze zagen Hem plotseling veranderen. Zijn gezicht begon te stralen als de zon en zijn kleren werden zo wit als het licht.

Matteüs 17

Matteüs 17:1-10