BasisBijbel

Markus 5:42 BasisBijbel (BB)

Het meisje stond onmiddellijk op en het kon lopen, want het was twaalf jaar. Ze waren geschokt.

Markus 5

Markus 5:40-43