BasisBijbel

Markus 15:27 BasisBijbel (BB)

Samen met Hem kruisigden ze twee moordenaars. De één links en de ander rechts van Hem.

Markus 15

Markus 15:22-31