BasisBijbel

Markus 14:32 BasisBijbel (BB)

Ze gingen naar een tuin die Getsémané [ (= Olijfpers) ] heet. Jezus zei tegen hen: "Gaan jullie hier zitten, terwijl Ik bid."

Markus 14

Markus 14:27-33