BasisBijbel

Markus 11:33 BasisBijbel (BB)

En ze antwoordden Jezus: "We weten het niet." Jezus zei tegen hen: "Dan zeg Ik jullie ook niet waarom Ik deze dingen mag doen."

Markus 11

Markus 11:32-33