BasisBijbel

Maleachi 4:4 BasisBijbel (BB)

Houd je aan de wet van mijn dienaar Mozes. Op de berg Horeb gaf Ik hem mijn wetten en leefregels voor het hele volk Israël.

Maleachi 4

Maleachi 4:1-6