BasisBijbel

Lukas 7:30 BasisBijbel (BB)

Maar de Farizeeërs en wetgeleerden zeiden dat het allemaal onzin was en lieten zich niet dopen.

Lukas 7

Lukas 7:27-33