BasisBijbel

Lukas 14:1 BasisBijbel (BB)

Op een keer was Jezus door een leider van de Farizeeërs uitgenodigd om bij hem thuis te komen eten. Het was op de heilige rustdag. De mensen zaten op Hem te letten.

Lukas 14

Lukas 14:1-10