BasisBijbel

Leviticus 16:9 BasisBijbel (BB)

De bok die voor de Heer is, moet Aäron aan Mij als vergevings-offer offeren.

Leviticus 16

Leviticus 16:5-17