BasisBijbel

Leviticus 16:34 BasisBijbel (BB)

Het is een eeuwige wet. Eén keer per jaar moet de hogepriester om vergeving vragen voor alle Israëlieten, voor alles wat ze tegen Mij verkeerd gedaan hebben." En Aäron deed wat de Heer aan Mozes bevolen had.

Leviticus 16

Leviticus 16:31-34