BasisBijbel

Kolossenzen 1:23 BasisBijbel (BB)

Maar dat kan alleen, als jullie stevig blijven staan in het geloof. Laat je dus niet afleiden van het goede nieuws dat jullie hebben gehoord. Want alleen dat is de waarheid. En ik, Paulus, ben één van de mensen die dat goede nieuws aan de mensen vertel.

Kolossenzen 1

Kolossenzen 1:17-28