BasisBijbel

Kolossenzen 3:6 BasisBijbel (BB)

God straft de mensen die deze dingen wél doen.

Kolossenzen 3

Kolossenzen 3:4-11