BasisBijbel

Klaagliederen 4:16 BasisBijbel (BB)

De Heer heeft hen Zelf uit elkaar gejaagd.Hij wil niets meer met hen te maken hebben.De vijand had met niemand medelijden.Niet met de priesters, niet met de oude mensen.

Klaagliederen 4

Klaagliederen 4:9-22