BasisBijbel

Klaagliederen 1:11 BasisBijbel (BB)

De bewoners van het land zoeken overal naar eten.Ze ruilen hun sieraden voor brood.Zo hopen ze in leven te kunnen blijven.Zie eens, Heer, wat er van mij is overgebleven!

Klaagliederen 1

Klaagliederen 1:9-20