BasisBijbel

Klaagliederen 1:9 BasisBijbel (BB)

Haar kleren waren van top tot teen vuil.Maar nooit had ze gedacht dat het zo met haar zou aflopen. Er is niets van haar overgebleven.Er is niemand die haar troost. Ze roept uit:"Heer, zie eens hoe vreselijk dit is!Heer, zie hoe de vijand opschept over wat hij met mij heeft gedaan!

Klaagliederen 1

Klaagliederen 1:1-12