BasisBijbel

Jozua 8:23 BasisBijbel (BB)

Maar de koning van Ai grepen ze levend. Ze brachten hem naar Jozua.

Jozua 8

Jozua 8:19-24