BasisBijbel

Jozua 15:11 BasisBijbel (BB)

Dan in noordelijke richting naar de bergrug van Ekron, met een bocht vandaar naar Sichron, verder naar de berg van Baäla en dan langs Jabneël tot aan de Grote Zee.

Jozua 15

Jozua 15:3-15