BasisBijbel

Johannes 20:1 BasisBijbel (BB)

Op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg naar het graf. Het was nog donker. Toen ze daar aankwam, zag ze dat de steen die voor de ingang van het graf had gelegen, was weggerold.

Johannes 20

Johannes 20:1-2