BasisBijbel

Johannes 19:12 BasisBijbel (BB)

Vanaf dat moment probeerde Pilatus Hem vrij te laten. Maar de Joden schreeuwden: "Als u deze Man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer [ in Rome ]. Iemand die beweert dat hij koning is, is een vijand van de keizer [ en moet gedood worden ]."

Johannes 19

Johannes 19:7-20