BasisBijbel

Jesaja 15:8 BasisBijbel (BB)

In het hele gebied van Moab zal worden gehuild. Zelfs in Eglaïm en Beër-Elim zal gehuil te horen zijn.

Jesaja 15

Jesaja 15:1-9