BasisBijbel

Jesaja 1:1 BasisBijbel (BB)

In dit boek staat wat de Heer aan Jesaja, de zoon van Amoz, liet zien in een soort van dromen. Wat hij zag, ging over Juda en Jeruzalem. Dit gebeurde in de tijd dat Uzzia , Jotam, Achaz en Hizkia [ na elkaar ] koning van Juda waren.

Jesaja 1

Jesaja 1:1-8