BasisBijbel

Hebreeën 3:12 BasisBijbel (BB)

Let er dus op, broeders en zusters, dat niemand van jullie besluit om de levende God niet langer te gehoorzamen. Want zo iemand is koppig en ongelovig.

Hebreeën 3

Hebreeën 3:3-19