BasisBijbel

Hebreeën 13:18 BasisBijbel (BB)

Bid voor ons. Wij geloven dat we een goed geweten hebben, want we doen altijd ons best om in alles het goede te doen.

Hebreeën 13

Hebreeën 13:11-22