BasisBijbel

Hebreeën 10:14 BasisBijbel (BB)

Want door één offer heeft Hij de mensen die door Hem bij God mogen horen, ook volmaakt gemaakt.

Hebreeën 10

Hebreeën 10:10-15