BasisBijbel

Handelingen 22:15 BasisBijbel (BB)

Want jij moet aan alle mensen over Hem gaan vertellen. Je moet alles gaan vertellen wat je hebt gezien en gehoord.

Handelingen 22

Handelingen 22:13-22