BasisBijbel

Haggaï 1:1 BasisBijbel (BB)

Toen Darius twee jaar koning [ van Perzië ] was, op de eerste dag van de zesde maand, zei de Heer tegen Haggaï dat Hij een boodschap had voor Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, en voor Jozua, de zoon van Jozadak. Zerubbabel was de bestuurder van Juda en Jozua was de hogepriester.

Haggaï 1

Haggaï 1:1-5