BasisBijbel

Genesis 12:6 BasisBijbel (BB)

Toen ze daar aankwamen, trok Abram verder door het land tot aan de plaats Sichem, bij de eikenbomen van Moré. In die tijd woonden de Kanaänieten in dat land.

Genesis 12

Genesis 12:1-10