BasisBijbel

Galaten 5:20 BasisBijbel (BB)

afgoden aanbidden, toverij, haat, ruzie, jaloersheid, driftbuien, egoïsme, verdeeldheid, boosheid,

Galaten 5

Galaten 5:18-24