BasisBijbel

Galaten 4:27 BasisBijbel (BB)

Want er staat in de Boeken: "Wees blij en juich, ook al heb je nooit kinderen gekregen! Want ook al ben je nu eenzaam, toch zul je veel meer kinderen hebben dan de vrouw die een man heeft."

Galaten 4

Galaten 4:19-29