BasisBijbel

Galaten 3:26 BasisBijbel (BB)

Want door jullie geloof in Jezus Christus zijn jullie allemaal kinderen van God geworden.

Galaten 3

Galaten 3:17-28