BasisBijbel

Galaten 3:16 BasisBijbel (BB)

Nu is het zo, dat God zijn belofte deed aan Abraham en aan zijn kind. God zei niet: 'kinderen,' in het meervoud. Maar: 'kind', in het enkelvoud. Met dat kind bedoelde Hij Christus.

Galaten 3

Galaten 3:13-23