BasisBijbel

Filippenzen 3:10 BasisBijbel (BB)

Nu kan ik Hem werkelijk leren kennen. Nu ken ik ook de kracht waardoor Hij uit de dood opstond. En ik kan samen met Hem lijden.

Filippenzen 3

Filippenzen 3:2-20