BasisBijbel

Ezechiël 31:1 BasisBijbel (BB)

In het elfde jaar [ dat we als gevangenen in Babylonië woonden, ] zei de Heer op de eerste dag van de derde maand tegen mij:

Ezechiël 31

Ezechiël 31:1-9