BasisBijbel

Exodus 36:3 BasisBijbel (BB)

Mozes bracht hun alles wat het volk had gegeven. Elke morgen kwamen de mensen geschenken naar Mozes brengen.

Exodus 36

Exodus 36:1-13