BasisBijbel

Ester 9:32 BasisBijbel (BB)

Zo werd voortaan op bevel van Ester het Poerimfeest gevierd.Ook dit werd in de boeken opgeschreven.

Ester 9

Ester 9:24-32