BasisBijbel

Ester 5:10 BasisBijbel (BB)

Haman hield zich echter in en ging naar huis. Daar liet hij zijn vrienden en zijn vrouw Zeres bij zich komen.

Ester 5

Ester 5:8-13