BasisBijbel

Ester 2:6 BasisBijbel (BB)

Hij was de zoon van Jaïr, die een zoon was van Simeï, die een zoon was van Kis, uit de stam van Benjamin. Hij was samen met koning Jojachin van Juda en de andere Judeeërs uit Jeruzalem gevangen meegenomen naar Babel.

Ester 2

Ester 2:1-11